View count: 468

Accomodation


住宿資訊

中心代訂住宿限「成大會館」: 
 ◆ 若每晚累計達10間住房,中心可與成大會館洽談優惠價格。
 ◆ 需自行結清費用再向中心請款。
 ◆ 成大會館表單LINK

旅社資訊:

● 新朝代飯店        06-225-8121#9 訂房連結
● 掘旅青年旅社     06- 2355161    訂房連結
● 光華商務飯店     06-226-3171    訂房連結
● 小南天生活輕旅  06-223-1666   訂房連結
南方家屋旅店      06-209-6988   訂房連結


MAP