Participant list

Name Institute
He-Chen Weng NTU
Chia-Kai NTU physic
Henry Liao NTU
Yu-Jui, Chen NTU
Bo-Ting Chen National Taiwan University
Dimitrios Giataganas NSYSU
Yutin Huang NTU
Tien Hsieh NTU
Zi-Xun Huang NTU
王正宗 台大物理所
Ho, Pei-Ming NTU
Rumbutis, Justinas NTU
Fernandes, Karan National Taiwan Normal University
Feng-Li Lin National Taiwan Normal University
Wei-Hsiang Shao National Taiwan University
Hsieh,Chun-Chung math.Academia Sinica
Matsudo, Ryutaro National Taiwan University
Yang, Yi NYCU
Shao, Shu-Heng Stony Brook University
Wu, Siye NTHU
Basak, Jaydeep Kumar NSYSU, Taiwan
Wen, Wen-Yu CYCU
Chu National Tsung-Hua University
Chu, chong-Sun National Tsing-Hua University
Mondal, Sayid Chung Yuan Christian University
Parihar, Himanshu NCTS, NTU and NTHU
Ballav, Sourav NCTS
Watamura, Naoki NTU
Cheng, Hsin-Chia University of California, Davis
Chakraborty, Adrita National Tsing Hua University
Kawai, Hikaru NTU
Chen, Chiang-Mei National Central University
Haldar, Parthiv NCTS-Physics Division, NTU
Ying-lin Wu National Taiwan University
Baumann, Daniel NTU